Centar za podršku Sveda - CPS je osnovano radi nastavljanja ostvarivanja MISIJE i ciljeva u oblastima kojima se bavilo Udruženje Vedra, u periodu od 2003. do 2014. godine, a sada u oblastima edukativne, psihosocijalne i pravne pomoći ženama sa invaliditetom, ženama-majkama dece i osoba sa invaliditetom (OSI), porodicama dece i OSI i aktivnostima zagovaranja prava žena, ljudskih i dečjih prava.