CPS ima jedinstven koncept podrške svima koji se bore za bolji i lepši život dece, mladih i odraslih sa invaliditetom, njihovih porodica... Jer, inicijator osnivanja CPS, zna kakav je život sa smetnjama i invaliditetom. Predstavljamo je...