Kao neprofitna organizacija funkcionišemo prema pravnoj regulativi Republike Srbije. Kao tim, funkcionišemo po pravilima ugrađenim u pravnu regulativu CPS.