Zorica Moldovan
Savetnica sistemske porodične terapije

Zorica je završila Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu. Kvalifikovana je za podršku osobama koje su u produženom stresu nakon završenog medicinskog tretmana i preležane bolesti. Kao savetnik, ima višegodišnje iskusvo u vodjenju  psihoedukativnih i suportativnih grupa. U SVEDI pruža pomoć i podršku kako individualnu, tako i grupnu, svim korisnicima  na koje se odražava dugotrajni stres uzrokovan dugotrajnom borbom za poboljšanje fizičkog i psihičkog zdravlja.