Tanja Riđevac
Mihajlova mama i ing. voćarstva i vinogradarstva

Tanja je svestrana žena, Mihajlova mama. Mihajlo je mladić sa poremećajem iz spektra autizma. Kada pitate Tanju da opiše sebe, prvo što kaže je „Ja sam Mihajlova mama...“. Mihajlova mama je izuzetno posvećena svom sinu i borbi da mu život obogati sadržajima u kojima Miša uživa. Lična preduzimljivost  majke, Mihajlu je obezbedila da putuje, upoznaje ljude, predele, tradicije...  Kod kuće, Tanja se povezala sa nekoliko  udruženja koja mladim osobama sa smetnjama pružaju šansu da se druže, stvaraju, pokažu svoje talente. Tanja je samohrana majka, žena sa životnim iskustvom u borbi za svoj i Mihajlov dobar život, žena koja se nosi sa svojim ličnim životnim dobrim, lošim, tužnim situacijama.  Ima iskustva za organizaciju i koordinaciju u poslu, otvorena za prihvatanje i realizaciju novih ideja.