Svetlana Lukić
Predsednica UO CPS

Svetlana je dipl. ecc. U svom poslovnom iskustvu, pored ekonomije, vodila je nekoliko udruženja koja su se bavila decom  ranjivih grupa. Organizovala je niz aktivnosti za decu, za javnost, povezivala partnerske organizacije u zajedničke aktivnosti, promovisala rad organizacije... Jedna je od  inicijatora osnivanja SVEDE i kao osobu sa iskustvom vođenja, tim SVEDE ju je izabrao da bude na čelu našeg udruženja.