Silba Knežević
Školski psiholog

CV - Silba Knezevic.pdfSilba je  magistar psihologije. Kao mlad stručnjak, ima bogato iskustvo u savetodavnim razgovorima sa učenicima, osmišljvanju I vođenju radionica, prevencija i intervencija, vođenju inicijalnog intervjua i redovnih susreta

sa korisnicima… Svoje iskustvo sticala je aktivnišću u stručnim društvima, ustanovama za brigu o deci itd. U okviru svoje delatnosti, piše stručne radove i članke. U  SVEDI radi na aktivnostima za koje je stručna i za  koje ima afiniteta.