Jelena Janković
Socijalna radnica i porodični psihoterapeut

Jelena je  master socijalnog rada i nacionalno sertifikovani sistemski porodični psihoterapeut. Osnovne i master akademske studije završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje psihoterapeuta stekla edukujući se u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Bavi se kliničkim socijalnim radom kroz individualni i grupni savetodavni rad i socioterapiju. Posebno je usmerena na sistemsku psihoterapiju pojedinaca, parova i porodica. U SVEDI sprovodi aktivnosti sa našim korisnicima iz svog stručnog domena.