Jasmina Nikolić
Logoped

CV Jasmina Nikolic 22.docJasmina je diplomirana  defektološkinja. U svom dugogodišnjem radu, pored kvalifikacija i rada sa decom sa smetnjama u razvoju, aktivna je na polju borbe za prava žena, manjina i ugroženih osoba po bilo kom osnovu. Odlikuje je humanizam i borba protiv diskriminacije kao i aktivno zastupanje za ostvarivanje prava ugroženih, naročito žena. Autor je nekoliko obuka, predavač  i autor radova u tom polju. Njeno iskustvo, znanje i aktivizam se u SVEDI, primenjuje kako u neposrednom radu sa decom,  tako i angažovanju na psihosocijalnoj podršci ženama korisnicama usluga SVEDE.