Danijela Vuković
Pedagoškinja, savetnica za rad sa decom sa smetnjama

CV Danijela Vukovic.docDanijela je magistar nauka, pedagog i osoba sa smetnjama. Radila je u Ministarstvu prosvete, ima iskustvo u radu sa decom sa smetnjama, u držanju obuka za vaspitače,  nastavnike... o radu sa decom sa smetnjama u redovnim grupama i odeljenjima u vrtićima i školama. Poznaje pravnu regulativu u obrazovnom sistemu, autor je obuke o inkluzivnom obrazovanju „Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima/deci sa smetnjama u razvoju u školi/predškolskoj ustanovi”,  autor više članaka, stručnih radova...