ZDRAV DUH - ZDRAVA PORODICA

Živimo u svetu tehnološkog napretka gde je veze među ljudima moguće ostvariti  vrlo lako i brzo, čak i kada nas kontinenti dele. Brzina života, mogućnost saznanja o načinima boljeg, lepšeg i lakšeg života, često dovode ljude koji se bore sa svojim ili sa zdravljem svojih bližnjih u teža  ili teška psihička stanja. Naravno, tada svi u porodici pate i   trpe posledice. Naši stručnjaci, specijalisti za pomoć porodici, sprovode specifične psihosocijalne tretmane, namenjene kako pojedincu, tako i porodici. U zavisnosti od procene, radi se individualna ili grupna terapija. Svi korisnici se prate nakon procene da više nema potrebe za kontinuiranom terapijom. Cilj je da se pored potrebnog trajanja terapije, korisniku pruži maksimalna podrška na putu samostalnosti u odlučivanju i vođenju života. Samo na taj način postižu se trajni, pozitivni efekti ove  aktivnosti.