UGAO RODITELJA: Planiranje i realizacija IOPa

Priručnik je pisan da bude razumljiv i jasan, prvenstveno roditeljima dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koja bi trebalo da se obrazuju po IOPu ili se već obrazuju uz ovaj vid dodatne podrške. Nadamo se da će sadržaj priručnika koristiti svima koji su u dodiru sa obrazovanjem dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom po IOPu. 


Priručnik se može pogledati na linku PRIRUČNIK IOP i poručiti preko e-maila uprkossmetnji@gmail.com.