SAVETI I KONSULTACIJE - PSIHOSOCIJALNA  PODRŠKA

Individualni ili grupni susreti sa stručnjacima.

Individualni susreti sa stručnjakom u Vašem domu ili u sedištu SVEDE - jedan na jedan.

Grupni  susreti na temu za koju je zainteresovano više korisnika,  u prostoru SVEDE.