PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Naše aktivnosti imaju cilj da našim korisnicima olakšaju i ulepšaju život. Zašto onda ne bismo širili svoje ideje, vrednosti, pristup radu sa korisnicima, rezultate, planove... 

Svaka promotivna aktivnost je osmišljena, ima glavnu temu i cilj. Svaka ciljana promotivna aktivnost, promoviše i sve ostale aktivnosti koje SVEDA sprovodi. 

Najčešće od donatora zavisi koja vrsta i sadržaj se promoviše kroz projekat.

Osim samih aktivnosti, SVEDA se promoviše i kroz štampani materijal, poput publikacija, članaka, stručnih radova...  Za naše korisnike, saradnike i volontere, interesantan je promotivni materijal poput majca, šolja...