PAKETI PODRŠKE

Ako imate dete sa cerebralnom paralizom, ili dete sa autizmom, ili sa oštećenim sluhom, vidom... troškovi porodice su znatno uvećani.  Za decu korisnike, njihove porodice,  obezbeđujemo pakete podrške. Naša deca i njihove porodice, u velikoj većini, spadaju u siromašnu kategoriju stanovništva. Siromašne porodice sa detetom koje ima smetnje ili invalidnost su u veoma teškoj situaciji. Zato im obezbeđujemo besplatne tretmane sa detetom (individualne tretmane) i u okviru tih  poseta, odnosimo im pakete  pomoći i podrške. Paketi najčešće sadrže prehrambene namirnice ali i stvari za potrebe deteta. Ako je dete predškolskog uzrasta, to mogu biti igračke, bojice... Ako je dete školskog uzrasta, u paketu se nađe materijal za školu i  sl. U zavisnosti od donacija, u paketu se može naći i specifičan  sadržaj  za dete - sitno pomagalo, specifičan školski pribor i slično.  Trudimo se da olakšamo i materijalne troškove koje porodice imaju zbog specifičnosti svog deteta.