Mreža Otvorenih Vrata - MOV (partnerstva)

Mrežu otvorenih vrata čine naše  partnerske organizacije, udruženja, ustanove, pojedinci...

SVEDA sa partnerima deli saradnju kroz projekte, učešće u aktivnostima naših partnera i njihovo u SVEDA aktivnostima. Razmenom znanja, iskustva, učešćem u aktivnostima,  ostvarujemo cilj svih nas - pomoć korisnicima. Zato smo naša  partnerstva sporazumno  definisali protokolom o saradnji.  Drago nam je da ste deo MOV.

Viktimološko društvo Srbije
www.vds.rs
Pedagoško društvo Srbije
www.pedagog.rs
Fondacija Lara
www.fondacijalara.com
Udruženje građana za brigu o deci ,,Aska"
Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa  autizmom
www.autizambg.org.rs
Lingua Logos
www.lingualogos.com
Akademija strukovnih studija Beograd - Odsek Visoka zdravstvena škola
https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/
Nikica Ribić
autorka knjige "Moj čarobni dnevnik"
Serbian Tek Asocijacija za promociju domaćih brendova, ČačakSavez za cerebralnu i dečju paralizu Srbije
Udruženje Bazi Mili

Centrar za brigu o starima deci i osobama s invaliditetom „Novi Beograd“