Moj čarobni dnevnik

POTREBNA JE DONACIJA ZA ŠTAMPANJE OVE DIVNE KNJIGE!!

JAVITE SE!


ZAŠTO JE POTREBNA KNJIGA »Moj čarobni dnevnik«


Knjiga za decu »Moj čarobni dnevnik«, autorke Nikice Ribić, napisana je iz potrebe autorke da pomogne razvoj i održi kontakt na daljinu, sa bratancem Andrejem koji ima poremećaj iz spektra autizma. Uz njega, pdf format knjige su počeli da koriste njegovi brat i sestra. Dečak, koji se veoma slabo izražavao,  počeo je sve više da koristi reči  i da ih upisuje u dnevnik, tamo gde  treba. Knjiga sadrži desetine započetih rečenica koje treba dopunjavati. Stranice su ilustrovane, bude maštu i podstiču na pričanje ili pisanje priče. U ovaj koncept dnevnika stalo je nešto više od 70 stranica. Korišćenjem knjige, nastalo je vidno poboljšanje u obimu reči, verbalnom izražavanju i komunikaciji sa ljudima, pisanom izražavanju  itd. Sve to poboljšalo se i kod brata i sestre. Roditelji dece su procvetali zbog napretka dece, pre svega  sina sa poremećajem iz spektra autizma. Ime knjizi dali su tetka Nikica i bratanac Andrej. Autorka je na početku knjige napisala deci kako da koriste knjigu.


Iako je  knjiga nastala zbog porodičnih prilika, pokazala se kao izuzetno didaktičko sredstvo koje može da se koristi  u terapeutske svrhe kod dece sa različitim smetnjama, kao i kod dece bez smetnji. Svojim ilustracijama i sadržajem, mami decu na igru rečima, verbalnu, pisanu reč...i stvaranjem priče kakvu  dete želi. Zato bi svaki primerak knjige u detetvom posedu, postao unikatan primerak dečje priče. Iz ovih  i mnogih stručnih, pedagoških i dr razloga, knjiga ima  višestruku namenu i  vrednost.


Knjiga podstiče intelektualni, emotivni,  verbalni, pisani, obrazovni i socijalni razvoj deteta. Isto tako utiče i kod dece bez smetnji. Dodatna vrednost je što je knjiga kao igra, jedna od retkih stvari koju na identičan način mogu koristiti  deca sa i deca bez smetnji.  Knjiga se može koristiti i kroz porodičnu igru, grupnu igru, grupni rad.

Donacija  bi višestruko pomogla deci, porodicama i uticala na kvalitetniji rad sa njima. SVEDA u svom  programu  ima promotivne aktivnosti kao i one u kojima učestvuju i naši partneri.  Naš rad podrazumeva promociju donatora, logo i ime donatora biće štampan na koricama knjige.  Ovakva knjiga zahteva promociju, na kojoj  bi se istakao značaj  donacije i donatora koji  je direktno pomogao deci sa smetnjama. Kroz rad SVEDE u koje spadaju okrugli stolovi, susreti i događaji koje organizujemo  mi i partneri,  promovisao bi se donator koji je omogućio da se deci obezbedi terapijski rad i u tu svrhu se upotrebi knjiga kakve nema kod nas.

Vašu donaciju možete uplatiti na račun Udruženja SVEDA. Klikom na link:

Za donacije koje stižu iz inostranstva  - https://www.sveda02022.com/t-en/postanite-dobrotvor/devizni-raČun-donacije-iz-inostranstva

Za donacije iz Srbije - https://www.sveda02022.com/postanite-dobrotvor/dinarski-raČun-rsd-donacije-iz-srbije

HVALA PUNO!