Dušanka Nalović
Organizatorka promotivnih događaja

Dušanka je dipl. ecc. U svojoj  karijeri pokazala  je izuzetno znanje i veštinu koordinsanja ekonomsko finansijskih poslova. Za  SVEDU je veže lična potreba da doprinese promociji humanih i plemenitih ideja, vrednosti i aktivnosti. Svoje znanje i veštine primenjuje  u praćenju i kontroli troškova u poslovanju SVEDE kao i  u aktivnostima na širenju tima saradnika i volontera za potrebe korisnika.