Dragana Mićić-Todović
Klinički psiholog

Dragana je i klinički psiholog.  Kroz svoju dugogodišnju karijeru psihologa, radila je u školi, u Domovima za decu bez roditeljskig staranja pri "Centru za zastitu odojcadi,dece i omladine'u Zvecanskoj, pri Domovima zdravlja,  u Medugrupi kao psiholog u Centru za zastitu mentalnog zdravlja dece i omladine... U SVEDI, našim korisnicima, pruža psihosocijalnu podršku kroz individualne ili grupne  aktivnosti.