Jačanje psihosocijalnih kapaciteta žena-majki dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

O aktivnostima na ovom projektu više ćete saznati na stranicama SUOČAVANJE

 SVEDA OGLEDALO

SVEDA BLOG - U cipelama žene-majke....

GALERIJA - Podrška ženi majci...