Udruženje SVEDA (US), osnovano je radi korisnika kojima je neophodna dodatna podrška zbog nedostatka potrebnih usluga za njih. MISIJA US: Doprinos poboljšanju kvaliteta života dece/mladih sa smetnjama (OSI), posebno žena OSI i žena-majki kao nosilaca brige o OSI, kroz Program US koji uključuje aktivnosti sa korisnicima, edukativni i istraživački rad i zalaganje za uspostavljanje društvene strukture koja će omogućiti da svi oni čija su prava povređena mogu da se oporave i reintegrišu u društvo.