DINARSKI RAČUN (RSD)- DONACIJE IZ SRBIJE

HVALA NA VAŠOJ ODLUCI DA POSANETE NAŠ DOBROTVOR. Potrebno je da pratite sledeće instrukcije:

Broj dinarskog računa: 265165031000224085

Svrha uplate: Donacija

Korisnik: Centar za podršku Sveda - CPS 

Adresa: Miroslava Radojčića 2, Beograd-Palilula

Banka:  Raiffeizen  Banka ad Beograd